Music

Muziek bestaat bij de gratie van haar vorm. Inhoud heeft zij niet. De inhoud ben je zelf. Telkens wanneer je de muziek hoort, vul je haar met je eigen gedachten, herinneringen en stemmingen aan. Muziek en poëzie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al in het oude Griekenland, waar gedichten vrijwel altijd werden gezongen, vormden de twee een duo. Ook later bleven zang en poëzie onafscheidelijk. In liederen is de verbinding tussen de beide kunstvormen vanzelfsprekend het meest in het oog springend en het nauwst.

MythMonkey

MythMonkey – Flashbacks
MythMonkey – Hold the line Charlie
MythMonkey – Darkness Surrounds 2009
MythMonkey – Somebody’s Knocking

.

MythMonkey

One thought on “Music

  1. Very Nice music & very Nice page! Love the art

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *