Music

Muziek bestaat bij de gratie van haar vorm. Inhoud heeft zij niet. De inhoud ben je zelf. Telkens wanneer je de muziek hoort, vul je haar met je eigen gedachten, herinneringen en stemmingen aan. Muziek en poëzie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al in het oude Griekenland, waar gedichten vrijwel altijd werden gezongen, vormden de twee een duo. Ook later bleven zang en poëzie onafscheidelijk. In liederen is de verbinding tussen de beide kunstvormen vanzelfsprekend het meest in het oog springend en het nauwst.

MythMonkey – Charlie

MythMonkey – Charlie

MythMonkey – Charlie